BUDDHA HOME

PHẬT PHÁP

 

horizontal rule

 

 

MẬT TÔNG / PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

 
bullet

Bồ tát nguyện (Dalai Lama - Nguyễn Thúy Phượng dịch)

bullet

Ch́a khóa Đại Giác Ngộ ( Geshe Tsul Tim Gyeltsen -  Linh Thụy dịch)

bullet

Chú giải về P'howa - Hướng dẫn về Pháp môn Chuyển Di Thần Thức siêu sinh Tịnh Độ theo truyền giảng của Rigdzin Longsal Nyingpo (Chagdud Khadro - Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch)

bullet

Đại Từ Bi - Luận về Bảy Điểm Luyện Tâm của Bồ-tát Chekhawa (Geshe Kelsang Syatso - Thích Nguyên Văn dịch) 

bullet

Đo lư cho thiên kỷ mới (Dalai Lama - Linh Thụy dịch)

bullet

Mật tông (HT. Thích Thiện Hoa)

bullet

Tương quan giữa Thiền và Mật (Thích Nữ Trí Hải)

 

 T́m đọc thêm:

TỔNG QUÁT

THIỀN

TỊNH ĐỘ

TÂM LƯ HỌC / DUY THỨC

BÁT NHĂ / TÁNH KHÔNG / HOA NGHIÊM

KHOA HỌC / TRIẾT HỌC

VĂN HÓA / CHÍNH TRỊ / XĂ HỘI

GIỚI LUẬT / ĐẠO ĐỨC / LUÂN LƯ HỌC PHẬT GIÁO

 

 

horizontal rule

Back Home Up Next