Buddha Home

 

 

NHÀ PHẬT

Đây là trang lưới độc lập của những người tu học theo giáo lư Phật-đà, lấy mục tiêu giải thoát giác ngộ làm trọng tâm, gát bỏ mọi quan điểm dị biệt về tông phái, địa phương, chủng tộc, chính kiến... cùng ngồi lại với nhau để chia xẻ những kiến thức học Phật cần thiết, trao đổi những kinh nghiệm tu tập thực tiễn, chỉ với ước vọng nhỏ nhoi là góp phần hoằng dương Chánh Pháp, báo đền ơn sâu Đức Phật. 

Với tên BUDDHA HOME, Nhà Phật, Cửa Phật... chúng tôi mong mỏi sẽ đem lại cảm giác thân thuộc, gần gũi cho tất cả những người con Phật khắp nơi trên thế giới.

Chủ biên:

Tâm Huy (Huỳnh Kim Quang) & Tâm Quang (Vĩnh Hảo)

 

 

Phật Pháp Văn học Phật giáo Tin tức Thuật ngữ Nối kết

 

GIỚI THIỆU NGUYỆT SAN CHÁNH PHÁP SỐ 24 (THÁNG 11.2013) 

 

THÔNG BÁO KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 4 (2014) 

 

CẦU NGUYỆN CỐ TRƯỞNG LĂO H̉A THƯỢNG THÍCH CHÍ TÍN

 

50 NĂM PHẬT GIÁO VIỆT NAM: BÀI HỌC TRẢI NGHIỆM

 

GIỚI THIỆU: VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI - SƯU KHẢO

 

   


Website khởi sự hoạt động từ tháng 12 năm 2001.

Liên lạc: info@buddhahome.net hoặc tamhuy_thgl@yahoo.com

Liên lạc cá nhân Vĩnh Hảo (Tâm Quang) xin mời vào trang www.vinhhao.info